31 Ekim 2012 Çarşamba

Kundalini; Dikkat Yüksek Voltaj!
Sanskritçe'den gelen Kundalini kelimesi 'gizemli' anlamına gelmektedir. İnsan vücudunda bulunan gizemli evrim enerjisi olup, insan organizmasında uyuyan, hareketsiz potansiyel bir güç halindedir.

Kundalini; insan bedeninde kuyruksokumunda yer alan Muladhara Çakra'da bulunan gizemli bir enerjidir. Yaşam enerjisi Prana'nın statik yönüdür. Kundalini enerjisinin uyandırılması insan bedeninin sınırsız potansiyelinin açığa çıkmasını sağlar.

Muladhara Çakra'da uyur halde bulunan Kundalini enerjisinin uyandırılması için öncelikli olarak Çakra merkezlerinin, daha sonra enerji kanallarının, daha sonra İda ve Pingala enerji kanallarının ve daha sonra da merkezi enerji kanalı olan Suşumna kanalının Yoga teknikleri ile tam aktif hale getirilmeleri gerekir. Ancak bundan sonra Kundalini uyandırılıp Suşumna kanalından yükseltilebilinir.

Kundalini enerjisi en alt çakra olan Muladhara Çakra dan başlayarak sırasıyla tüm çakralardan geçirilerek Sahasrara Çakra ya yükseltilir.


-Bilinçsiz Kullanım Yıkım Getirir

Kundalini'nin açığa çıkması meditasyon, yoga, dua, bedensel talimler, psikodelik druglar, bir yaşam krizi (örneğin aşırı fiziksel veya duygusal travma, ölüme yakın deneyim veya bir yakının ölümü), doğum, menopoz, bazı riyazet veya cinsel uygulamalar, vs. tetikleyebilir. Kundalini ayrıca herhangi bir gözüken nedeni olmadan dolayı da ortaya çıkabilir. Ortada gözükmeyen bir nedenle ortaya çıkan bir Kundalini deneyimi bende de aniden 1991 yılında oluverdi. O zamandan beri uzun süreli bir dönüşüm süreci başlatan istek dışı uyarılan Kundalini deneyimleri olan yüzerce kişiyle görüştüm.

Bu durumda benim gibi olanlar için Kundalini bir kez uyarıldı mı etkisi bedende sürekli ve hissedilirdir. Sıradışı enerji duyumları sık sık veya sürekli yaşanır. Bunlar çoğu zaman karıncalanma, titreşimli, vızıltılı, iğneleyici, kaşındırıcı veya yakıcı hislerdir. Bir sürü diğer fiziksel, psikolojik, psişik veya ruhsal değişimler, omurgalardan geçen ve kafanın tepesinden ışık ve coşkuyla dışa fışkıran klasik yoğun enerji akışından önce veya sonra oluşabilir.

Harekete geçen Kundalini süreci mistik deneyimlerde sonradan Kundalini'nin tekrar uykuya yattığı geçici pranik enerji boşalımlarından farklıdır. Ama bu izole deneyimler tam anlamıyla bir Kundalini sürecinin öncüleri olabilir. Zihin/bedenimizin bu olağandışı dönüşümü içinde bulunduğumuz zaman, eğer bilgeli ve deneyimli hocalar bize kılavuzluk yapmıyorsa, Kundalini'nin enerjilerini kontrol edip yönlendirmeye çalışmaktansa Kundalini'nin kendi özgün zekasına bırakmak daha iyi sonuç verir. Süreci zorlamaya çalışanların elde ettikleri felaketli sonuçları konusunda birçok uyarıcı hikaye dinledim. Ayrıca, Kundalini konusunda ehil olmayanların müdahalelerini kabul edenler vahim sonuçlar elde etmişlerdir.

Kundalini'yi uyarmak için uygulama ve teknikler, Kundalini uyarılmış ve şahlanmış durumdayken uygulamak tehlikeli olabilir. Bu metotlar arasında pranayama (nefes kontrol alıştırmaları)ü holotropik nefes çalışmaları ve birçok özel meditasyon yöntemi vardır. Şiddetli baş ağrıları, iç sıcaklık, inmeler, aşırı bunaltı ve psikoz, Kundalini'nin doğal yönüne saygı göstermeye zor yolla öğrenenlerin ödedikleri bedeller olmuştur. Bütün bu rahatsızlıklar ayrıca herhangi bir müdahale olmadan yoğun bir Kundalini deneyiminde yaşanabilir, ama sistem aşırı uyarıcı uygulamalarla gerilmediğinde daha kolay dengelenebilir.

Kundalini uyarılıp sistemde faal duruma girdiği an, özellikle ani uyarılıp kişi başına gelenin farkında olmadığı zaman, ona karşı mücadele etme meyili güçlüdür. Oysa, bu zihinsel ve bedensel olarak zararlı olabilir. Aylardır yaşadığı bitkinlikten bıkan biri (Kundalini'nin bazı evrelerinde yaygındır) amfetamin haplarıyla kendini diriltmeyi denedi. Bu ciddi bir hataydı ve on haftalık bir pisikoz geçirdi.

Diğer biri Kundalini'nin gövdesini ve kaburgalarını garip şekillere çevirmesinden panik atak yaşadı. Bu sıradışı pozisyonların Kundalini tarafından enerjinin daha rahat akmasını sağlamak için ayarlamalar olduğunu öğrendiğinde rahat edip enerjiye teslim oldu. Ondan sonra hem korkuları dindi, hem de genel sağlık durumu iyileşti.

(Ben dahil) birçok kişi şifacıların enerji maniplasyonlarının direkt sonucu olarak semptomlarda kötüleşme yaşadılar. Üç farklı enerji bedeni şifacıların müdahalesi sonucunda Kundalini semptomlarında görülür bir iyileşme olmadan, ağrılarımda hemen bir artış yaşadım. Sonuçta onlardan uzak durmaya karar verdim. Bu demek değil ki Kundalini'si uyarılmış biri enerji beden hekimleri ve şifacılardan uzak durmalarıdır! Bu tür hekimler tarafından Kundalini sorunları önemli ölçüden düzelen kişileri de tanıyorum.Önemli olan çok dikkatli ve seçici olmaktır. Kundalini'ye aşina olan, enerjilerine ve hastaya saygılı ve duyarlı olan şifacılar, terapistler ve öğretmenler çok faydalı olabilir.

Kundalini uyarıldığında muazzam bir güç açığa çıkar. Ortaya çıkan şuur genişlemesi biyolojik işlevlerden kişisel ilişkilere, realite anlayışımızdan dünyada etkinliğimize dek varlığımızın her tarafını etkiler. Hayal edemeyeceğimiz yönlerde ve hiç bir zaman tam anlayamayacağımız şekillerde değişmekteyiz.

Kimimiz için yükselen Kundalini Ruhla ilk veya apaçık ve şüphe götürmez temasıdır. Kundalinim yükselmeden önce, Tanrıça dinlerine karşı yaygınlaşan rağbeti eril bir Tanrı anlayışına karşı feminist bir tepki olarak algılamıştı. Şimdi olayı tamamen farklı algılıyorum. Kundalini bedenimde varlığını günde güne belli eden canlı enerji Büyük Ana Tanrıça Şaktidir. O esrarengiz ve çekici olduğu kadar şiddetli ve güçlüdür.

Başkası ilahlaştırma görüşümü paylaşıp paylaşmasa da, o doğanın kör bir gücü değildir, çünkü doğanın kör gücü yoktur (olası olarak insan aklı hariç!). Kundalini'ye kibir, sabırsızlık veya açgözlülükle yaklaşmak belayı aramaktır. Çoğu zaman, merhametli olarak bu tür davranışlar Kundalini'nin açığa çıkmamasını sağlar. Eğer Kundalini çağrılacaksa dikkatle, daha iyisi huşu ve alçak gönüllükle çağrılmalıdır. Bu hususta kutsal bir alana ayak basmaktayız. Vurdumduymaz bir şekilde girmekle sonumuzla flört etmekteyiz.


-Kundalini ve Ganesha

Hinduizm'deki en tanınmış ve saygı duyulan Tanrı temsillerinden birisidir. Şiva ve Parvati'nin ilk doğan oğludur. Bharati, Riddhi("bilgi" anlamına gelir) ve Siddhi'nin ("mükemmeliyet") eşidir. Marathi, Malayalam ve Kannada'da Vinayaka, Tamil'de Vinayagar ve Telugu'da Vinayakudu olarak da anılır.

'Ga' Buddhi yani bilgiyi sembolize ederken 'Na' Vijnana yani hikmeti sembolize eder. Buradan da anlaşılabileceği gibi Ganesha bilgi ve hikmetin üstadı, Tanrısı, aynı zamanda başlangıçların ve kategorilerin Rabbi, engellerin kaldırıcısı, Dharma'nın koruyucusu, Karma'nın ve kozmik hafızanın, bilgeliğin efendisi, iyi şansın Tanrısı'dır, meşhur Swastika işareti Ganesha'nın işaretidir, Ganesha "Aum" dur.

Karmanın efendisi olan Ganesha kişinin yaşamında karşılaşacağı olayları kontrol edebilir, bu nedenle Hindular bütün özel isteklerini Ganeşa'ya iletebilirler.


"Tanrı Ganesha sembolik olarak kişinin içinde keşfedilmeyi bekleyen Tanrısallık'tır."

Ganesha Upanişad'da şöyle denir:
"Sen saf farkındalıksın, Brahmansın, 'öz'sün, akıl ve bilgisin, bütün bu dünya senin içinde görünür,sen toprak, su, hava ve ateşsin, Brahma, Vishnu ve Shiva'sın."

Aum Sri Ganapataye namah
Aum Sri Ganesha namah

Kaynaklar : hermetics.org ve internet

Derlenmiştir

.