30 Ekim 2012 Salı

Melekler


Melekler kendi amacına sahip dokuz farklı gruba ayrılırlar. Bu nedenle her meleğin kendisine has özellikleri vardır.

Meleklerin çoğunluğu aşağıdaki tabloda yer alan bir veya daha fazla hiyerarşik sıraya girerler.

Aşağıdaki gruplaşmalar en yaygın kabul gören gruplaşmadır.

SERAPHİM

Dokuz melek sıralamasının en üst düzey sınıfı olup, cennetten yeryüzüne tedavi eden sevgi alevini indirir. Genelde ateşle tanımlanır.
-Michael,
-Seraphiel,
-Jehoel,
-Uriel,
-Kemuel,
-Metatron,
-Nathanael,
-Lucifer (before his fall).

CHERUBİM

Cherub’lar Tanrı aşkından doğarlar, bilgi ve zekaya sahiptirler.
-Gabriel,
-Cherubiel,
-Ophaniel,
-Raphael,
-Uriel,
-Zophiel,
-Lucifer (before his fall).

THRONES

Thron’lar Tanrı ışığından doğarlar. Dürüstlük ve doğrulukla parlarlar
-Orifiel,
-Zaphkiel,
-Zabkiel,
-Jophiel,
-Raziel.

DOMİNATİONS

Dominationlar meleklerin görevlerini düzenler ve kainatın düzenini idame ettirirler. -Zadkiel,
-Hashmal,
-Zacharael,
-Muriel.

VİRTUES

Virtuesler tabiata ve tabii hayata hükmederler. Bize Tanrı’ya dönme gücünü verirler. -Uzziel,
-Gabriel,
-Michael,
-Peliel,
-Barbiel,
-Sabriel,
-Haniel,
-Hamaliel,
-Tarshish.

POWERS

Powers kainatı kötülüklerden korurlar, düzen ve istikrarı sağlarlar
-Camael,
-Gabriel,
-Verchiel,
-Lucifer (before his fall).

PRİNCİPALİTİES

Milletlerin, eyaletlerin, ülkelerin, bölgelerin, şehirlerin, kasabaların, köylerin, binaların ve evlerin bakıcı veya koruyucu melekleridir. Kişisel koruyucuların aksine tüm insanlığın işlerine doğrudan etki ederler.
-Nisroc,
-Haniel,
-Requel,
-Cerviel,
-Amael.

ARCHANGELS (BAŞMELEKLER)

Grup mensuplarının pek çoğu diğer gruplara da girerler. Ana görevleri daimi olarak tüm hayatların düzenlenmesidir.
-Metatron,
-Raphael,
-Michael,
-Gabriel,
-Barbiel,
-Jehudiel,
-Barachiel,
-Lucifer (before his fall).

MELEKLER

Semavi hiyerarşik organizasyonun dokuzuncu ve sonuncu grubudur. Bu melekler insanlığa en yakın olanlarıdır. Onların çalışma ve endişelerine de yakındırlar. Koruyucu meleklerin çoğu bu gruba dahildirler.
-Phalag,
-Adnachiel,
-Gabriel,
-Chayyliel.


TEMEL ÖZELLİKLER

Başmelek Mikail: Mavi renkli olan ve Koruma ve Gücün Işını olan Birinci Işında hizmet eder.

Başmelek Jophiel : İkinci veya Sarı renkli olan Aydınlanmanın ve Bilgeliğin Işınında hizmet eder.

Başmelek Chamuel: Sevginin Işını olan Üçüncü veya Pembe Işında hizmet eder.

Başmelek Gabriel: Uyum ve Saflığın Işını olan Dördüncü veya Beyaz Işında hizmet eder.

Başmelek Rafael: Şifa ve Gerçeğin Işını olan Beşinci veya Yeşil Işında hizmet eder.

Başmelek Uriel : Huzurun Işını olan Altıncı veya Altın Işında hizmet eder.

Başmelek Zadkiel: Özgürlüğün Işını olan Yedinci veya Mor Işında hizmet eder.

Akatriel (Akatreil) :
Melek bildirilerinin ve tanrısal gizemlerin göstericisidir.

Anafiel :
Merkabah'ın taçlandırılmış yargı meleklerinin başıdır.

Azbuga-h :
8 büyük saltanat meleklerinden biridir.

Barakiel (Barkiel, Barbiel) :
Şubat ayının yöneticisi, Seraphim hiyerarşisinin düzenleyicisi ve 7 Archangel'dan biridir.

Camael (Kemuel) :
Power hiyerarşisinin düzenleyicisi; ilahi adaletin kişileştirilmiş hali olarak Tanrı'nın huzurunda bulunan 7 kutsal sefiroth'dan biridir.

Chayyiel :
Kutsal Cheribum'ların başıdır.

Gabriel :
Bildiri, diriliş, merhamet ve intikam meleği; Cennet'in ilk katının baş prensi; Cennet'teki meleksi gardiyanların başıdır.

Galgaliel :
Galgalim (Merkabah'ın savaş arabaları) düzeninin yöneticisi; güneş meleklerinin başıdır.

Haniel (Anael) :
Enoch'u Cennet'e taşımakla ün kazanmış; Principalites ve Virtues'in düzenleyicisi; 7 Archangel'dan biri ve Thrones hiyerarşisinin yöneticisidir.

Jehoel (Jaoel) :
İsmi bile koyulmamış şeylerin düşünürü, huzur prensidir.

Metatron :
Cennetin baş yöneticisi, yetkili meleklerin prensi, insanlığın yaşamının devamlılığını sağlayan melektir.

Michael :
Lord'ların başmeleği, sadakatin dağıtıcısı, İsrail'in varisi, tövbe meleğidir (vb.)

Phanuel (Raguel) :
Ramiel ve Uriel ile tanımlanmış, huzur prensi ve ceza başmeleğidir.

Redueriel (Vretil) :
Kayıt tutan melek, kutsal koronun lideri, daha küçük meleklerin yaratıcısıdır.

Raphael :
Şifa, ilim ve bilgi meleği; huzur prenslerinden biri ve güneşin kral naibidir.

Raziel (Galizur) :
Büyük gizemlerin başı; Bratik dünyasının başmeleğimsi yöneticilerinden biri; Adem'in yönlendiricisi ve ölümün habercisidir.

Rikbiel :
Merkabah meleklerinin prensidir.

Sopheriel Mehayye ve Sopheriel Memeth :
Ölüm ve hayat kitaplarının koruyucusu, Merkabah'ın 2 yüce melekleridir. (8 taneden 2'si)

Soqued Hozi :
Tanrı tarafından kılıç olarak belirlenen ilahi dengelerin koruyucusu 8 yüce Merkabah meleklerinden biridir.

Sandalphon (orjinali Elijah) :
Görkem ve gücün meleği; Metatron'un ikiz kardeşidir.

Suriel :
Ölümün yardımsever meleği, ilham perilerinin eğitmeni, huzurun prensidir.

The Irin :
İkiz Quaddisinlerle birlikte cennete özgü adalet mahkemelerini oluşturan ikiz meleklerdir.

The Quaddisin :
İkiz Irinlerle birlikte cennete özgü adalet mahkemelerini oluşturan ikiz meleklerdir.

Tzadkiel :
İlahi adaletin meleğidir.

Uriel :
Kurtarıcı Archangel; güneşin kral naibi; Tartarusların başıdır.

Yefefiah (Dina) :
Cabala'nın gizemlerindeki ilham perilerini eğiten Torah meleğidir.

Zagzagel : Bilgelik meleği; cennetin dördüncü katının baş koruyucusudur.

Ayrıca Bkz:

http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Archangels

http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_angelic_hierarchy

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_angelic_hierarchy

http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_view_of_angels#Angel_hierarchy

Derlenmiştir

.