6 Ekim 2012 Cumartesi

Arundo Donax


Kargı kamışı. bol miktarda Dimetiltriptamin (DMT) içerir.

Mesnevi'de de bolca geçen ney'in yapımında kullanılan bir kamıştır (genelde çoğu yerde "dinle neyden" diye başlar mevlana). ayrıca yazılı tarihte pek geçmeyen bir bilgiye göre mevlana üzerlik tohumu kullanmakta. Üzerliğin etkisi ise serotonini parçalayan monoamin oksidaz enzimini engellemesi. Böylelikle serotoninin parçalanması durdurulurken, dmt sentezi (dimetiltriptamin) uyarılıyor ve kişi trans haline geçiyor.

Akla takılan nokta zaten burada biraz olsun aydınlanır gibi oluyor. kargı kamışında dimetiltriptamin bulunuyor. Ama dimetiltriptamin bağırsaktaki mao (monoamin oksitlenmesi) yüzünden işlevsiz hale geliyor. bunun için bir inhibitör gerekiyor. Yani mao'yu durduracak bir şey. İşte bu da üzerlik tohumu.

Yani kısaca üzerlik tohumu defans oyuncusu olan mao'yu tutuyor ve bu sayede kargı kamışı aktive oluyor ve vücut dimetiltriptamine boğuluyor. Ve böylece transa geçilip o mükemmel mesneviyi yazılabiliyor.


Mesnevi'de bir kaç yerde üzerlik tohumu ibaresi geçiyor;

-Cilt-2, beyit 127: ateşe üzerlik tohumu serper gibi kurtların başına ateş serp; çünkü o kurtlar, yusuf’un düşmanlarıdır.

-Mesnevi'den hikayeler 2: şeyh dedi ki: “benim kadehimi öyle doldurdular ki içine tek bir üzerlik tohumu bile sığmaz. bir bak hele buraya bir zerre bile sığar mı?

Yani bir şekilde Mevlana'nın üzerlik tohumu ile yakın ilişkisi var sanırım.

.