19 Ekim 2012 Cuma

Deva'lar


Abhijit Sanskritçede 'zafer' anlamına gelen sözcüklerden biridir

Eski Hindistan'da Vega Yıldızına bu ad verilmişti; Abhijit.


Hindu tanrıları, kültür kahramanlarımız Vega'nın yardımıyla kötülük tanrıları Asuras'ların üstesinden geldiler. Gariptir ki, Persler'de de Asuras'lar vardır ama orada bunlar kötülük değil iyilik tanrılarıdır.

Daha sonraları baş tanrının, ışık tanrısının, Güneş tanrısının AhuraMazda adını aldığı başka dinler de çıkmıştır ortaya. Zerdüştler örneğin, ya da Mitraistler.

Ahura, Asura hep aynı adlardır. Bugün bile Zerdüştler vardır, Mitraistler de ilk Hıristiyanları epey korkutmuşlar.

Ancak bu hikâyede o Hindu tanrına Deva'lar "ki bunlar çoğunlukla dişidirler" Devi'ler denilir.

Hindistan'da Devi'ler iyilik tanrılarıdır. Pers'lerde ise bunlar kötülük tanrılarına dönüşmüşlerdir.

Bilimadamları şeytan anlamına gelen İngilizce 'Devü' (Devil) sözcüğünün bundan türediğini ileri sürerler. Böylece de simetri tamamlanmış olur.

Atalar olan Dravid' lerin Ari'ler tarafından güneye sürülmesi hikâyesidir bu.

İşte böylece Kirthar Sıradağlarının hangi yanında yaşadığına bağlı olarak Vega dan gelen iyilik sever Devalar ya Tanrı'yı destekler ya da Şeytan'ı...

Carl Sagan
Contact / Mesaj

.