16 Ağustos 2012 Perşembe

Parmak Uçlarındaki İçsel Enerji ve Şifa Kaynakları: "Mudra"lar

Mudra : मुद्रा  (Sanskritçe: Yaktı. "Conta") sembolik bir jest veya ritüel  / ayin demektir.

Hinduizm ve Budizmde bazı mudralar gövde ve ellerin tamamını içerir.

Mudra (Sanskritçe) "manevi jest" ve enerjik figüratif "mührü" dür.

Mudralar kol, el ve vücut pozisyonlarını kullanır

Hinduizm ve Budizm. “Buda”  büyük mudra kullanımı biliyordu ve çoğu bu ritüel jestler kullanılarak betimlenmiştir.

Çeşitli Kung Fu formlar pozisyonları mudra içerir.

Tantric ritüeller de düzenli 108 mudra kullanılır.

Hint Klasik Dansının içinde Mudralar kullanılır.

200’ün üzerinde mudra bulunmaktadır.

Mudra hareket veya el hareketi anlamına gelir. Ellerin sembolik dilidir ve varlığınızın bütün katmanlarında spesifik etkileri vardır.

Her elinizin 5 Parmağı bedeninizdeki 5 aşağıya doğru inen ve 5 yukarıya doğru çıkan enerji akımlarını temsil eder. Her bir parmağın bir çakra ve meridyenle bağlantısı vardır ve o enerjiyi yayar. Elleri ve parmakları belirli pozisyonlarda tutarak belirli organları, çakraları ve duygusal reaksiyonları etkilemek mümkündür. Mesela başparmak ile işaret parmağını bir araya getirerek bir kapalı devre oluşturmak enerjiyi bedene getirerek tazeleyici bir etki yaratır. Elektronikte buna yenileyici sistem adı verilerek sisteme gönderilen küçük miktarda enerji ile sistem güçlendirilir. Mudraları uygulamak omurgadaki enerji akımını güçlendirir ve bu gücün daha uyumlu ve daha büyük bir hayatiyetle tezahür etmesine yardım eder.

Ayrıca mudralar şuuraltımızın şuur üstü ile olan iletişimini etkiler. Gerek spiritüel yaşantımızda, gerekse şifa çalışmalarında şuuraltı ve şuur üstünün uyum içinde olması bizi başarıya ulaştırır. Mudraları kullanarak şuur altımıza mesajlar gönderir ve arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşırız.

Mudra zihnin bazı yönlerini aktive eder ve enerji kanallarını birleştirerek bedeni dengeler. Mudralar sahip olduğumuz bedene ve onun yaratıcısına sevgi ve saygı ile uygulanırlar. Eğer bir mudrayı sık sık yaparsanız zihninizi aktive edecek ve içinizdeki bilgiyi otaya çıkaracaktır.

İnisiyasyonlarda ve ritüellerde mudralar ezoterik mühür olarak yapılan uygulamanın gücünü arttırırlar. Ayrıca bedenin değişik bölgelerine değişik mudralarla dokunarak kutsamak mümkündür.

Kozmik güçlerin manipülasyonu için birer anahtar olan Mudraları da Reiki sembolleri gibi bilgisi ve fonksiyonunun farkında olarak doğru ve sorumlulukla kullanmak gereklidir.

Tek el ile yapılan mudralara Hinduizmde Asamyuka – bağlantısız ve iki elle yapılan mudralara Samyukta-bağlantılı adı verilir.

Mudraları uygularken bağlantınız ve alacağınız şifa verici, dengeleyici tesir için meditatif bir durumda olmanız en iyi sonuçları sağlar. Ayrıca ellerinizin "Tanrının Elleri" olduğunu zihninizde ve kalbinizde kabul ederek onlardaki enerjiye teslim olun.

Mudra' ları iki ayrı gurup altında toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi Hasta Mudra olarak adlandırılan el hareketleridir. Digeri ise enerji çalışmalarında, konsantrasyon çalışmalarında ve meditasyon çalışmalarında uygulanan, el hareketleridir.

Tam meditasyon çalışmalarında ellerin duruş şekli ( Dhyana-Hasta-Mudra ) adı ile anılmaktadır ve ellerde kapalı bir devre meydana getirerek vücutda toplanan enerjinin dışa kaçmasını önlemek amacına hizmet etmektedirler.

Aynı zamanda ellerin bu tutuluş şekli yapacagımız çalışmanın bedenen tasdik edilmesini, niyetin ortaya konulmasını oluşturur ( Fiziksel İnkantasyon )

Burada ilk olarak her parmagın Tattva olarak adlandırılan evrensel beş elementin bir tanesi ile baglantısı oldugunu ve bu elementin ifade ettigi şuur hallerini sembolize etmek için kullanıldıgını belirtelim.

Tattva' lar aşagıdaki sıralanış şekillerine göre yukarıdan aşagıya inildikce incelen şuur hallerini ifade etmektedirler.

-Prithivi Tattva Toprak elementi  Yüzük Parmagı
-Apas Tattva Su elementi  Küçük Parmak
-Agni Tattva Ateş elementi  Baş Parmak
-Vaayu Tattva Hava elementi  İşaret parmagı
-Akaşa Tattva Eterik elementi  Orta parmak


ELLER VE PARMAKLAR

Ellere taşıdıkları muazzam güçten ötürü ikinci beyin veya zihnin görünen yönü denilir. Elleri kullanarak mudraları uygulamak bilinçsiz veya yarı bilinçli sübtil enerjilerin uyanmasına yardım eder. Reiki enerjisi bütün bilinç düzeylerinde çalışır. Reiki yaparken mudraları kullanmak enerjiyi çok spesifik boyutlara yönlendirerek şuurumuzun yükselmesine ve Satori veya aydınlanmaya ulaşabilmemize yardımcı olur.

-Sağ El:Tanrısal boyutu temsil eder. Gözlemin, bilginin ve bilgeliğin, nedenlerin, nihai gerçeğin, sununun ve şefkat bilincinin sembolüdür. Maskülin-erkek ve polaritede pozitiftir. Güneşin sembolüdür. Ayrıca 4 transandantal bilgiyi temsil eder: 1. Ayna Bilgisi. 2. Eşitlik bilgisi. 3. Derin anlayış bilgisi. 4. Mükemmellik bilgisi. Ayrıca doğaüstü güçlerin zirvesini temsil eder.

-Sol Eluygulu varlıkların (insanlık) dünyasını temsil eder. Aktif zihnin kontrol edilmesi, niyetin düşünülmesi, kutsanma, prensip, geçici realite, izlemek, içsel hatırlama ve sevgi sembolüdür. Feminin-dişi ve polaritede negatiftir. Ayı temsil eder.

-Başparmak:Bedenimizden şuuraltı kalıplarından ve karmik eğilimlerden bağımsız olarak akan İlahi enerjinin sembolüdür. İrade gücünü, boşluğu ve sonsuzluğu temsil eder.

-İşaret Parmağı:Jupiter Parmağı olarak da bilinir.Kişiliğimizin Ego yönünü temsil eder. Şuuraltı kalıpları tarafından kontrol edilen enerjilerin sembolüdür. Enerjisi geliştiricidir, hava ve rüzgarı temsi eder.

-Orta Parmak:Satürn Parmağı. Enerjilerin en karmik ve en şartlı olanı. Bu parmak ağır, güçlü, dengeleyici enerjiler getirir. Arzu ve disiplin sembolüdür. Ateşi temsil eder.

-Yüzük Parmağı:Güneş parmağı olarak bilinir. Kişiyi güçlendiren enerjilerle ilişkilidir. Kozmik, sonsuz, solar ışık ile karıştırılmamalıdır. İlişkilerin, şifanın ve enerjinin sembolüdür. Suyu temsil eder. Sol elin yüzük parmağında vurulduğu takdirde bir yarayı iyileştirecek güç olduğu ve bu parmağın direk olarak kalple bağlantılı olduğu söylenir.

-Küçük Parmak:Merkür parmağı olarak bilinir. Entellektüel zihin ve enerjinin açılmasına yardımcı enerjileri yayar. İletişimin sembolüdür. Dünyayı temsil eder.

Sanskritçe mudra kelimesi Türkçe’de mühür anlamına gelir. Mudralar, kişinin benliğinde fiziksel, zihinsel ve işlevsel değişikliklere sebep olan belirli bedensel hareketlerdir. Çoğunlukla nefes teknikleriyle beraber uygulanan mudralar kimi zaman bandhalar ile beraber de uygulanır.

Bedenin belli bölgelerinde, beyindeki belli bölgelerle ilişkili kanallar bulunmaktadır. Aynı zamanda, bedendeki her organ, salgı bezi ve diğer bölümlerinin, ayak, el ve kulaklardaki belli alanlarda ‘yansıması’ bulunmaktadır. Akupunktur ve refleksoloji bu prensiple çalışan disiplinlere örnek gösterilebilir.

Mudralar arasında en bilinenleri meditasyon sırasında uygulanan el mudralarıdır. El ve parmaklarla çeşitli hareketler yapılarak mudralar oluşturulur. Meditasyon çalışmalarına yeni başlayanlar için çok fark etmese de çalışmalarını derinletmiş kişilerde ellerin konumu önemlidir.

Artık günümüzde fazlası ile ispatlanmaya başlayan bir inanışa göre, bütün hastalıkların alt bilinç nedenleri vardır; yani, hafif bir nezleden çok ciddi bir kanser türüne kadar bütün hastalıklar içsel veya dışsal huzur eksikliğinden, aşırı stresten, derin bir üzüntüden ya da travmatik bir tecrübeden dolayı oluşabiliyor.

Yoga ve/ya meditasyon yaparak, reiki tekniklerini uygulayarak bu hastalıkların tedavi edilebileceğine veya daha ortaya çıkmadan engellenebileceğine inandığımız gibi, çeşitli mudraları uygulayarak da dertlerimizi azaltabileceğimize veya yok edebileceğimize inanabiliriz.

Mudraları her mekanda ve her anda kolaylıkla yapabiliriz. Herbir parmak ucunda bulunan sinirlere temas ederek mudraların aktivitesi başlatılır ve herbir mudra bedenin, ruhun veya beynin değişik bölümlerine hitap eder.

Hatha Yoga çalışmalarında uygulanan 25 mudra vardır. Astanga yogada özellikle nefes çalışmaları esnasında uygulanan mudralar vardır.

Kundalini yogada ise neredeyse çalışmanın tamamı mudralardan oluşmaktadır. Mudralar hemen hemen tüm kadim öğretilerde, dinlerde, toplum ve inançlarda kullanılmıştır.

İslamiyette Allah’a yakarırken avuçları gökyüzüne doğru çevirerek dua ettiğimiz hareket de, Hristiyanların hemen hemen tüm filmlerinde görmeye alıştığımız yatak kenarına çökerek ellerin birleştirildiği ve alna dayandığı dua hareketi de birer mudradır diyebiliriz.

Sinir yolları ellerde, ayaklarda ve beyinde kollar ve bacaklardan daha büyük alanlar kaplamaktadırlar. Dokunma ve hissetme vasıtasıyla, özellikle parmak uçlarıyla, beyin işlevleri harekete geçirilmekte ve çalıştırılmaktadırlar.

Mudraların doğuşu ile ilgili kesin bir tarih ya da yer verilemiyor, ancak mudraların denendikleri ve işe yaradıkları çok iyi biliniyor.

Aşağıda sizlere örnek olarak birkaç mudrayı ve ne işe yaradıklarını sıraladık. Bunları rahatlıkla tek başınıza uygulayabilirsiniz.

Önemli olan birşey vardır ki, o da bir mudrayı uygulama amacınızı uygulama esnasında zihninizden geçirmenizdir. Mesela, Ksepana mudrayı uygularken, ‘Bedenimdeki ve ruhumdaki bütün negatifleri pozitif yapıyor, her tür gerginliği üzerimden sıyırıp atıyor, ve onların yerini taze enerji ve huzurla dolduruyorum’ diye hayırlı ve olumlu bir düşünce kalıbı geliştirebilirsiniz. Veya Mahasirs mudrayı uygularken ‘Başım rahat, hafif, zinde ve sakin’ diye düşünmeniz, yaptığınız çalışmanın etkilerini arttırır.

BAZI MUDRALAR

-CHIN MUDRA

Yogada en sıklıkla uygulanan mudradır. Baş parmak tırnağının ucu ile işaret parmağı birleştirilir, diğer parmaklar rahat bırakılır. Baş parmak kozmik şuuru(Tanrı) temsil ederken işaret parmağı bireyin simgesidir. Yoga, birlik ve bir olmak demek ise bu mudrayı yaparak bireyle evren bir bütünü oluşturur.

-KSEPANA MUDRA

İşaret parmaklarınızı düz olarak birleştiriniz, diğer parmaklarınızı birbirine geçiriniz ve parmak uçlarınızı ellerinizin dış tarafına yerleştiriniz. Baş parmaklarınızı çapraz olarak birbirinin üstüne yerleştiriniz ve başparmak çukurları içinde tutunuz. Ellerinizin arasında küçük bir boşluk bırakınız. İşaret parmaklarınız, oturuyorsanız yeri, yatıyorsanız ayak uçlarını göstermelidir ve her iki el de gevşek ve rahat olmalıdır.

Uygulama

Sadece 7 ila 15 nefes alış süresi boyunca uygulayınız ve odaklanma nefes vermeye olmalıdır. 15 nefes bittiğinde avuç içleri yukarıya dönük olrak baldırlarınızın üstüne yerleştiriniz. Bu mudra her çeşit gerginlikten kurtulmamızı, bedenimizdeki negatif enerjiyi atmamızı sağlar.

-MAHASİRS MUDRA

Bu mudra her iki el ile uygulanır. Baş, işaret ve orta parmaklarınızın uçlarını birleştirin, yüzük parmağınızı baş parmağınızın kökünde bükük olarak tutunuz ve serçe parmağınızı uzatınız.

Uygulama

Günde iki veya üç kez 6 dakika boyunca uygulanmalıdır. Mahasirs mudra enerjinizi dengeler, kasılmaları ve baş ağrılarını gidermede kullanılır.


 Aktif Zihin, Denge ve Sağlık için Mudralar

-GYAN MUDRA (Bilgi Mudrası)

Yöntem:
Başparmak ucu ile işaret parmak ucuna dokunulur. Diğer üç   parmak uzatılır.

Özellik:
Bilgi mudrası olarak bilinir, bilgiyi geliştirir.
Başparmak ucunda hipofiz ve endokrin bezlerinin merkezleri vardır.
Parmaklarınızı bastırdığınız zaman, bu iki bezin bulunduğu merkezleri aktifleştirirsiniz.

Süre:
Bu mudra için belirli bir zaman süresi yok.
Her yerde ve her zaman; otururken, ayakta veya yatakta yatarken uygulayabilirsiniz.

Faydaları:
Hafıza gücünü arttırır, beyni keskinleştirir, konsantrasyonu artırır ve uykusuzluğu önler. Eğer düzenli olarak uygulanırsa, tüm ruhsal zihinsel bozukluklar tedavi olur. (Histeri, öfke ve depresyon gibi.)

-PRİTHVİ MUDRA (Toprak, Dünya mudrası)

Yöntem:
Başparmağın ucu ile yüzük parmağının ucuna dokunulur, diğer üç parmak uzatılır.

Özellik:
Tüm fiziksel zayıflıkları azaltır.

Süre:
Belirli bir zaman süresi yoktur. İstediğiniz zaman uygulama yapılabilir.

Faydaları:
Zayıf insanlar için kilo artışına yardımcı olur. Cilt sağlığını güçlendirir ve cilde parlaklık kazandırır. Vücudu aktive ederek sağlığı koruyup güçlendirir.

-VARUNA MUDRA (Su Mudrası)

Yöntem:
Başparmak ucu ile küçük parmak ucuna dokunulur, diğer üç parmak uzatılır.

Özellik:
Su içeriğini dengeler ve tüm hastalıkları önler. Hastalıklar su eksikliğinden dolayı oluşur.

Süre:
Belirli bir zaman süresi yoktur. Uygulamaya göre belirlenebilir.

Faydaları:
Vücutta su içeriğini dengeleyerek kanı temizler ve sağlığı korur. Mide, bağırsak iltihabını iyileştirir ve kas erimesini önler.
VAYU MUDRA (Hava Mudrası)

Yöntem:
İşaret parmağınızı aşağıya kıvırıp üzerine başparmağınız ile basın. Diğer parmaklarınızı düz tutun.

Özellik:
Hava dengesizliği nedeniyle gerçekleşen tüm hastalıkları önler.

Süre:
12-24 saat içinde bu mudra 45 dakika uygulandığında hastalığın şiddetini azaltır. Daha iyi sonuç için düzenli 2 ay uygulanmalıdır.

Faydaları:
Romatizma, Artrit, Gut, Parkinson hastalığı ve felç Servikal omur ve omurga iltihabı, yüz felci için yararlıdır.
Ayrıca midedeki şişkinliği düzeltir.

-SHUNYA MUDRA (Hava Mudrası)

Yöntem:
Orta parmağı aşağıya doğru kıvırın ve başparmak ile kıvrım yerinin ortasına bastırın.

Özellik:
Vücudumuzdaki donukluğu azaltır.

Süre:
Günlük tedavi için 40-60 dakika süre yeterlidir.

Faydaları:
Kulak ağrısını 4-5 dakikalık uygulama bile giderebilir.
Doğuştan olmayan sağır ve zihinsel özürlüler içinde kullanılır.

-SURYA MUDRA (Güneş Mudrası)

Yöntem:
Yüzük parmağını kıvırıp başparmak ile bastırın.

Özellik:
Tiroid bezinde merkezi güçlendirir.

Süre:
Günde iki kez 5-15 dakika uygulanır.

Faydaları:
Kolesterolü azaltır ve kilo azaltmada yardımcı olur.
Anksiyeteyi azaltır, hazımsızlığı düzeltir.

-PRANA MUDRA (Yaşam Mudrası)

Yöntem:
Yüzük parmağı ve küçük parmak ile başparmak ucu birleştirilir. Diğer iki parmak uzatılır.

Özellik:
Yaşam mudrası olarak tanımlanır,  yaşam gücünü artırır. Uygulama ile zayıf insanlar güçlü hale gelir. Kan damarlarında daralmaları azaltır. Eğer düzenli olarak uygulanırsa, kişi aktif hale gelecektir.

Süre:
Belirli bir zaman süresi yok. Her zaman uygulanabilir.

Faydaları:
Bağışıklığı güçlendirir. Gözlerin gücünü artırır ve göz hastalıklarını azaltır.
Vitamin eksikliğini ve yorgunluğu ve halsizliği giderir.

-APANA MUDRA (Sindirim Mudrası)

Yöntem:
Orta parmak ve yüzük parmağınızı kıvırın başparmak ucu ile dokunun, diğer iki parmağınızı uzatın.

Özellik:
Boşaltım sistemini düzenleyerek sağlığımızda önemli rol oynar.

Süre:
Günlük 45 dakika uygulama önerilir. Ancak daha uzun süreli uygulamalar daha yararlı sonuçlar sağlar.

Faydaları:
Şeker hastalığını kontrol eder.
Kabızlık ve basuru iyileştirir.
Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

-APANA VAYU MUDRA (Cesaret Mudrası)

Yöntem:
Orta parmak ve yüzük parmak kıvrılır başparmak uçları ile dokunulur, işaret parmağı ise başparmak tabanına dokunur ve küçük parmak uzatılır.

Özellik:
Kalp için yararlıdır. Kalp krizi riskinde enjeksiyon gibi çalışır.
Vücutta gaz içeriğini azaltır.

Süre:
Uygulamayı çok kez yapabilirsiniz… Kalp hastaları ve Tansiyon hastaları her gün 15 dakika süre ile iki kez uygulamada daha iyi sonuç alabilir.

Faydaları:
Kalbi güçlendirir ve çarpıntıyı düzenler.
Boşaltım sistemini düzenler.
Mide sorununu çözer.

-LİNGA MUDRA (Isı Mudrası)

Yöntem:
İki elin parmakları iç içe geçirilir, sol elin başparmağı yukarıya doğru uzatılarak sağ elin işaret parmağı ile sarılır.

Özellik:
Vücut ısı üretir. Bu mudradan daha çok faydalanmak için beslenmede süt, tereyağına önem vermeliyiz daha fazla su ve fresh meyve suları tüketmeliyiz.

Süre:
İstenildiği zaman uygulanabilir. Isı ürettiği için çok uygulamada terlemeye neden olabilir. Kış dönemi daha rahat uygulanır.

Faydaları:
Bu balgam üretimini durdurur ve akciğerlere güç verir
Şiddetli soğuk algınlığı ve bronş enfeksiyonunu tedavi eder. Vücudu canlandırır.HER PARMAĞA ÖZGÜ MEDİTASYONLAR

Aşağıdaki meditasyonlar, parmaklarınızın ve onların içindeki güçleri, onları farkına vararak algılamanıza imkan sağlamaktadır. Ayrıca parmaklarınıza karşı bir alışkanlık kazanmanızı, onları tanımanıza ve sevmenizi sağlar. Mudralarla benim ve başkalarının yaşadığımız pozitif deneyimler, her parmağa karşılık gelen çakra enerjilerinin doğru sınıflandırıldığını ve meridyenler sistemiyle anlamlı bir şekilde birbirini tamamladıklarını onaylamaktadır. Bilinçli ve yapıcı düşüncelerimiz, yararlı bir ilave güçtür. Düşünceler ve duygular bedenin her bölümüne etki etmektedir ve ne “hayal ediyor” ve kendimizi “neye inandırıyorsak” belli bir zaman içinde tecelli etmektedir.

Madem ki Hintli şifa bilginleri, uzun bir zaman önce tek bir elementin (toprak, su, hava, ateş) dahi fazla ya da düşük olması nedeniyle bedende bir dengesizlik oluştuğunu hatta ciddi bir hastalığın baş gösterdiğini keşfettiler, dolayısıyla biz de şimdi uygun imgelerle içimizde tekrar bir denge oluşturabiliriz. Elementler, bizi güçlendirebileceği gibi yıkabilir de. Elbette her element birbirine etki eder ve her elementin kendine has ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar hiçbir zorlukla karşılaşmadan karşılanabilir, bunun için sadece dengeli, sakin, dinamik bir hal içinde bulunmak yeterlidir. Fakat diğer yandan çok fazla stres içindeyiz ve çok az dinlenip çok az hareket ederiz, üstüne de aşırı yemek yer ve dertlerimize yanar dururuz. Bedenimiz kendi içindeki dengeyi kurmayı başaramadığında ise, hastalanmaya müsait oluruz.

Aşağıdaki meditasyonları uykusuz kaldığımız gecelerde ya da hasta yatağımızda uygulayabiliriz. Fakat bu durumların dışında sağlıklı ve dinçken uygularsak ve farkındalığımızı bu çalışmaya nüfuz ettirirsek, çok daha başarılı sonuçlar alacağınıza eminim. Sizden tek beklenen hareket bir elimizin parmağını diğer elimizin parmaklarıyla kavramaktan başka birşey değildir.

-BAŞ PARMAĞIN ENERJİSİ ÜZERİNE

Ateş elementi, akciğer meridyenleri ve savaş tanrısı ya da Mars gezegeni, bu parmağın özellikleri arasında sayılır. Baş parmağın ateşi diğer parmağın enerjisini besler ya da fazla olan enerjiyi alır ve böylece dengeyi tekrar kurar. Çöplerin yakılması üzerine düşünecek olursak, burada ateşin oluşturduğu yok edişin ne kadar büyük bir düzenleyici güç olduğunu sezebiliriz. Bu doğada da geçerlidir, geçen uzun bir zamanın ardından ormanlarda sadece güçlülerin hayatta kalması sonucu bir mono-kültür oluştuğunda, yaşanan bir orman yangını, bu bölgede büyük bir bitki çeşitliliğinin yeniden oluşabilmesi için gerekli şartları hazırlar. Bedenimizdeki ateşlenme de, birçok mikrop kültürünü yok etmektedir. Ateş havaya bağlıdır, oksijensiz kaldığında ölür; bu durum hücrelerimizin solunumu içinde geçerlidir. Her hücrenin metabolizması, ancak yeterli oksijen sağlandığında gerektiği gibi çalışabilir. Bizler gerçekten bedenimizin her kısmını ve her organımızı güçlendirebilirz, bunun için içimize dolan ışık ve ısıyı içe imgelememiz ya da bir başka ifadeyle nefes almamız yeterlidir.

UYGULAMA: Oturun veya uzanın. Sol elinizin uzun parmaklarıyla sağ elinizin baş parmağını kavrayın ve sol baş parmağınızı sağ elinizin iç tarafına yerleştirin. Gözlerinizi kapatın.

Bedeniniz güçsüz kalmış ya da hasta kısımlarını hissedin. Şimdi gövdenizin alt orta kısmında (göbek deliği seviyesinde) bir ışık yandığını imgeleyin ve her nefes verişinizde bu ışık demetini söz konusu beden bölgesine yönlendirin. Işıklanmış olan beden bölgesinden önce büyük, karanlık bir duman bulutunun çıkıp gitmesine izin verin. Sonra sadece ışığa odaklanın, ışık yavaş yavaş bedeninizin bu kısmını dolduruyor, aydınlatıyor ve iyileştiriyor.

Bir süre daha parmağınızı aynı şekilde tutun ve akan ısıyı hissedin. Sonra sol baş parmağınızı kavrayın ve onu da bir süre daha tutun.

-İŞARET PARMAĞIN ENERJİSİ ÜZERİNE

Kalp Çakrası, kalın bağırsak ve midenin derinlik meridyenleri, bu parmağın nitelikleri arasında sayılmaktadır. Burada aynı zamanda duyarlı parmağı, yani keşfediciyi, bir başka ifadeyle “iyi koku alabileni” iyi düşünme yetisini ve ilhamı bulmaktayız. Onun enerjisi içimizin en derin bölgelerine ve oradan tekrar kozmosa ulaşmaktadır. Bu demektir ki, içimizdeki en derin bölgemizden yaratabilir (sezgi) ve kozmosdan mesaj alabiliriz (ilham). Bu parmağın içinde yakınlık kadar uzaklık da bulunmaktadır. Ne kadar alana ihtiyacımız vardır? Yakınlığa ne kadar tahammül ederiz? Hava elementi daima zihni, yani düşünce gücünü temsil eder. Düşünceler tıpkı hava gibi görünmezdir ve buna rağmen, Yogilerin keşfetmiş olduğu gibi, yaptığımız herşeyin, sağlığımızın ve durumumuzun, kısacası yaşamımızı şekillendiren her şeyin ilk nedenidirler. Jüpiterin gezegen gücü de burada sınıflandırılmaktadır ve bu nesnelerin sonsuz değişimine işaret etmektedir. Yaşamın tüm yüzlerini kabul etmeye, hazmetmeye ve tekrar serbest bırakmaya. Bu parmakta geleceğe yönelmiş berrak, hedefli bir bakışta barınmaktadır. Düşüncelerimiz büyük bir öneme sahiptir, dolayısıyla düşüncelerimizin niteliğini sık sık tartmalıyız. Aşağıdaki meditasyonu birkaç gün üst üste tekrarladığımızda göreceğiz ki, düşünceler belli bir alışkanlık ve kalıplar içindedir. Alışkanlıklar, şayet fark edilebilirse, değiştirilebilir. Değişimler her zaman belli bir süreye ihtiyaç duyar. O halde biz de zararlı, negatif düşünceleri sürekli olarak yararlı, pozitif kalıplarla yenileyelim, böylece yaşam şartlarımız da, buna uygun olarak değişecektir.

UYGULAMA: Oturun veya uzanın. Şimdi sağ işaret parmağınızı sol elinizin dört uzun parmağıyla kavrayın ve baş parmağınızı sağ elinizin ortasına doğru uzatın . Gözlerinizi kapatın.

Bir ekin tarlasının önünde oturuyor ve dalgalanan başakları izliyorsunuz. Nefes alırken başaklar size doğru hareket ediyor ve nefes verirken sizden uzaklaşıyorlar. Bazen tüm tarlayı görüyorsunuz ve sonra yine tek tek başakları. Nefes alırken alanın daraldığını ve nefes verirken de genişlediğini görüyorsunuz. Sarı başaklar gelip geçiciliği, içinde yeni bir başlangıcın tohumunu taşıyan büyük ölüme işaret etmektedir. Bir süre sonra bulutlu mavi göğe bakın ve sonra içinize, kalbinizin güvenli derinliklerine inin. Şimdi bir süre düşüncelerinizi izleyin. Düşünceleriniz gelip gidiyor. Bir süreliğine onlar üzerine düşünün. Ağırlıklı olarak nasıl düşünüyorsunuz? Pozitif, negatif, umutlu, korkulu, endişeli, yetersiz, değersiz, eleştirici? Anılarınızın yani geçmişinizin arkasından mı koşarsınız yoksa geleceğe mi odaklanırsınız? Şimdiyi An’ı düşündüğünüzde ne tepki verir düşünceleriniz?

Bir süre daha parmağınızı aynı şekilde hareketsizce tutun ve akan ısıyı hissedin. Sonra sol işaret parmağınızı kavrayın ve onu da bir süre daha tutun.

-ORTA PARMAĞIN ENERJİSİ ÜZERİNE

Hintliler bu parmağa aynı zamanda göğün parmağı da derler; Boğaz Çakrası bu parmağa bağlanmaktadır. Ona bir bakın. O en uzun parmaktır, diğerlerini aşar. Enerjisi sonsuzluğun derinliklerine kadar ulaşır. Yine bu parmağa bağlanan Satürn, güneş sistemimizin kenarında bulunur ve ona “eşiğin bekçisi” de denir. Göğün kapısında yaşamın muhasebesi yapılır. Bu sembolü Boğaz Çakrasında da görürüz, saflık kapısı, ki bu sadece kişi kalbini ve zihnini saflaştırdığında açılmaktadır. Fakat spiritüel yolumuzda ilerlemek için, herşeyden önce dünyadaki görevlerimizi tamamlamalıyız. İçimizde yaşayan kan dolaşımı meridyenleri ve safra kesesinin derinlik meridyenleri gibi meridyenler, bizi bu görevlere yönlendirmektedir. Her ikisi de, yaşamı kavrayabilmemizde ve onları başarıyla geçebilmemizde yardımda bulunmaktadır. Teşvik, faaliyet, cesaret ve keyif alarak iş yapmak onun niteliklerindendir. Orta parmak enerjisinin çizgisi faal bir yaşamdan öte, alemin derinliklerine kadar uzanmaktadır. “Sen kendine yardımda bulun ki, Tanrı da sana yardımda bulunsun” deyişi bunu en kısa şekliyle ifade etmektedir.

UYGULAMA: Oturun veya uzanın. Şimdi sağ orta parmağınızı sol elinizin dört uzun parmağıyla kavrayın ve baş parmağınızı sağ elinizin ortasına doğru uzatın . Gözlerinizi kapatın.

Kendinizi en çok hoşlandığınız uğraşınızın başındayken düşünün, yatkınlıklarınızı ve yetilerinizi tamamen kullanın, yolunuza çıkan engellerin nasıl üstesinden geldiğinizi ve yaptıklarınızdan ne kadar keyif aldığınızı zihninizde canlandırın. Bunda başarılı oluyorsunuz ve düşüncenizde başarınızı nasıl gerçekleştiğini görüyorsunuz. Sizin yaptıklarınız Dünya (ailenizi, tek tek insanları ya da geniş evreni) zenginleştiriyor. Özellikle tanrısal güçlerle oluşturduğunuz kalıcı irtibatı tüm ayrıntılarına kadar imgeleyin. Onlar size tüm işlerinizde yardım etmekte ve yol göstermektedir.

Şayet mesleğiniz sizi memnun etmiyorsa ve zamanınızı değerlendirebileceğiniz size uygun uğraşlarınız ya da ilgileriniz yoksa, artık içinizdeki sese sormanın ve bunlarla ilgili bir cevap alana kadar, içinizdeki bilgeliğin üzerine gitmenin zamanı gelmiştir. Ayrıca orta parmağın temsil ettiği eylem gücüne de gerçekten bu işi eline alması için rica edin. Ve özellikle tanrısal güçlerden yardım dileyin; onlarla bağlantınızı güçlendirin ve güven duyduğunuz bir dostluk kurun.

Bir süre daha parmağınızı aynı şekilde tutun ve akan ısıyı hissedin. Sonra sol orta parmağınızı kavrayın ve onu da bir süre daha tutun. Bu el tutuşu, ensedeki kasılmalara da iyi gelmektedir.

-YÜZÜK PARMAĞININ ENERJİSİ ÜZERİNE

Kalça kemiği tabanını yöneten Kök Çakrası ve güneş yüzük parmağına bağlanmaktadır. Bu güç insana direnç, sebat ve dayanıklılık becerisi sağlamaktadır. Çinliler karaciğerin derinlik meridyenlerini bu parmağa bağlarlar. Karaciğer insana sabır, rahatlık, umut ve geleceğe dair vizyonlar sunar. “Üç kat ısıtıcı” başlangıcını yüzük parmağı ucunda bulunmaktadır yani bu meridyen bedenin tüm savunma işlevlerini yönetir ve hücre işlevlerini yöneten beden ısısından da sorumludur. Çok verimli çalıştığında ise insanı zorlayan durumlarda dengeyi koruyabilme yetisini sağlamaktadır ki, bu iyi işleyen bir bağışıklık sisteminin de ön şartıdır. Demek ki bu parmakta dayanak olan, derinlere nüfuz eden ve yükseklere doğru çabalayan bir güç varlığı sürdürmektedir.

UYGULAMA: Oturun ya da uzanın. Şimdi sol yüzük parmağınızı sağ elinizin uzun parmaklarıyla kavrayın, baş parmağınızı sol elinizin ortasına doğru uzatın. Gözleriniz kapatın.

Çıplak bir toprak, türlü şekillerde çakıl, çöl, dağlar, adalar imgeleyin. Toprak kütleleri harekete geçtiğinde ne olur? Toprak kuruduğunda ne olur? Toprak tamamen güneşin sıcaklığına bırakılmış olsa ne olur? Şimdi de verimli bir toprak imgeleyin. Bırakın bitkiler yavaş yavaş meydana gelsin, küçük bitkiler, büyük bitkiler, çok yeşil. Şimdi toprağın derinlerinde uyuyan tek bir tohuma odaklanın. Her nefes çekişinizde tohumun içinde birşeyler kıpırdansın, ta ki tohum patlasın ve bir filiz ışığa doğru yükselsin. O bu esnada köklerini de toprağın derinliklerine doğru büyümektedir. Bu yavaş yavaş büyüyüp ağaç olacaktır. Sabırla bekliyor ve bitkinin yavaş yavaş büyüyüp en büyük halini alışını izliyorsunuz. Burada zamanın bir önemi yok. Önemli olan sürekli büyümek, ağaç her yıl yeniden çiçek açacak ve meyve verecektir. Tıpkı biz de ağaç gibi kendimizi yaşama vermek istiyoruz ve biliyoruz ki, her ne kadar onun büyük sırrına erişemezsekte onun bir anlamı olduğunu kavrıyoruz. Nasıl ağaç kendini her yıl dönüştürmekte ise, benzer bir şekilde kendi içimizdeki gelişimde sürüp gitmektedir. Yaşamın neşeli, mutlu, huzurlu ya da acı, çileli, geçmesini kendimiz belirleyebiliriz.

Bir süre daha parmaklarınızı aynı şekilde hareketsiz tutun ve akan ısıyı hissedin. Sonra sağ yüzük parmağınızı kavrayın ve bunu da bir süre tutun.

-SERÇE PARMAĞININ ENERJİSİ ÜZERİNE

Burada genel anlamda insanlar arasındaki ilişkiler ve özellikle de eşler arası ilişkiler söz konusu olup, ikinci çakramızı olan sakral çakraya bağlanmaktadır. Yogiler, su elementini bu parmağa bağlamaktadırlar ve su duygu alanını temsil etmektedir. Neşeli, birbirini tamamlayıcı ilişkiler kalbi ısıtmakla kalmaz, güçlendirir de. Neşelenebilme yetisi, güçlü bir kalp enerjisinin armağanıdır; yüksek duygular sağlar ve etrafımızdaki atmosferimizi, titreşimimizi yükseltir. Duygularımız, ki bunlar genellikle anlık duyguların bir toplamıdır, bir göletin yüzeyindeki dalgalanmalarla karşılaştırılabilir; ya uyum içinde ve ritmik ya şiddetli ya da berrak , temiz ve incedir ya da tam tersi pis, ağır ve karanlıktır.

UYGULAMA: Oturun ya da uzanın. Şimdi sol serçe parmağınızı sağ elinizin uzun parmaklarıyla kavrayın, baş parmağınızı sol elinizin ortasına doğru uzatın. Gözlerinizi kapatın.

Zihninizde deniz kenarında bulunuyorsunuz ve dalgaları izliyorsunuz. Dalgalar size doğru geliyor, sonra geriye gidiyor ve kayboluyorlar. Aynı durum duygularınız, halleriniz ve insanlarla olan ilişkileriniz içinde geçerlidir. Sevgi verme ve alma da bu yasaya bağlıdır. Ne kadar beklentisiz bir sevgi ile yaklaşıyorsanız size de o kadarı verilecektir, bunu fark edin. Bunların öyle büyük hayırlar olması da gerekmez, iyi niyet yeterde artar bile, insanlara, hayvanlara, bitkilere, suya, havaya ve toprağa verilen sıcak bir kalp ve duygu. Zihninizde birini (tanıdığınız veya tanımadığınız) neşeli olarak canlandırın, gerekirse onu keyiflendirin. Onun yetilerine ve özündeki iyiliğe güvenin. Mutlu ve neşe içinde güldüğü bir çok anlar resmedin. Size yakın kimseniz yoksa, o zaman bu küçük uygulamayı yabancı insanlarla örneğin otobüste iken canlandırın. Birkaç gün ya da birkaç hafta üzerinde disiplinli olarak çalışarak durursanız, mucizelerle karşılaşacağınızı size garanti ediyorum. Öyle anlar olmalı ki, kalbiniz neşe ile dolup taşmalı. Fakat en önemlisi; başlangıçta hiçbir beklentinizin olmamasıdır. Siz sadece şükür haliyle iyi niyetlerinizi, pozitif düşüncelerinizi başka insanların yardımı için paylaşma ve sevginizi beklentisiz olarak verme durumunda kalın. Bu ektiğiniz sevgi tohumlarının filizlenmesi için, beklenti içine girmeden biraz sabredin.

Bir süre daha serçe parmağınızı hareketsiz tutun ve akan ısıyı hissedin. Sonra sağ serçe parmağınızı kavrayın ve bunu da bir süre tutun.


Mudraları istediğiniz zaman, her yerde yapabilirsiniz. (Otobüs, tren, araba, ofis veya evde)

İşe yarayıp yaramadığını anlamak için denemek gerekir.

Uygulama ile kazanacağınız çok şey olmasına rağmen kaybedecek bir şeyiniz yoktur.

Derleme

Ayrıca Bkz: Parmaklarla Şifa

Renkli fotograflı anlatım için: Resimli Detaylı Anlatım

.