21 Aralık 2012 Cuma

Güneş Sisteminin Kozası: Oort


Güneş sistemimizin buzdan bir koza içerisinde bulunduğunu ve bu buz parçalarının bazılarının zamanla kuyruklu yıldızlara dönüştüklerini biliyor muydunuz?

Güneş Sistemini sarmalayan buzdan koza: "Oort bulutu" veya "Öpik-Oort bulutu" güneşin etrafında dönen kuyrukluyıldızlar kümesidir.

Bu kuyrukluyıldızların enberi ölçeği 5-50 AB (Astronomi birimi) ve enöte ölçeği ise 30.000-100.000 AB'dir (bu uzaklıkların hepsi güneş merkezlidir). Unutulmamalıdır ki enöte yörüngeleri Plüton'un yörüngesinin (ortalama 39 AB) çok ötesindedir.


Güneşe en yakın yıldız Proxima Centauri 270.000 AB uzakta olduğundan, bu kuyrukluyıldızların yörüngeleri yakınından geçtikleri yıldızlarla degiştirilebilirler. Bunun sonucu ya Güneş Dizgesi'ne doğru ya da yörüngeyi değiştiren yıldıza doğru yönelirler. Doğal olarak bu tür kuyrukluyıldızların yörüngeleri 100.000'lerce yıl olabilir.

Bu özelliklerinden dolayı Oort Bulutu, dönmüş kuyrukluyıldızların deposu olarak da anılır.İlk olarak 1932'de Ernst Öpik böyle bir şeyin varlığından söz etmiştir. 1950'de Jan Hendrik Oort çok uzak bir gezegenden gelen kuyrukluyıldızlardan söz eder.

Bulut'taki tahmini kuyrukluyıldızların sayısı 10^11 ile 10^12 (100 milyardan fazla). Tahmini toplam kütle 10^28 gm. 100.000 AB yarıçaplı bir bulut yörüngesinin yasam-süresi ise 1.1 milyar yıl olarak tahmin edilmektedir.

.