6 Aralık 2012 Perşembe

Beden Dili / Body Language


Bazı kişiler vardır ki, ne konuşup anlatırlarsa anlatsınlar keyifle dinlenir ve zamanın nasıl geçtiği anlaşılmaz. Çünkü bu kişiler, anlatımlarına duygularını, düşüncelerini kendi eşsiz bilgilerini katıp pekiştirirler. Bu kişiler seslerinin rengi ve değişik düşünce biçimleri ile dikkat çekicidir. En önemlisi ise, vücut dilleri ve mimikleridir.

İlk izlenim, yaptığınız hareketler ve sözlerin birleşiminde çok önemlidir. Basit bir nezaket davranışı, binlerce kelimeden çok daha etkilidir. Motivasyonun, bilinçdışı yansıması ise size hayranlık kazandıracak, dinleyenleri büyüleyecektir.

Beceri sahibi olmak önemlidir, dahi olmak ise olağanüstüdür. Ancak hepsinden daha değerli olanı doğru ilişki kurmaktır.

Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 önem taşır. Bu yüzden de Sözel mesajlardan daha çok beden dilimizle iletişim kurarız.

Daima duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakilere bir şekilde iletiriz. Fakat ne yazık ki her zaman iyi ve doğru iletişim kuramayız. Tüm insanlık tarihinin iletişim başlangıcı olan beden dili, zaman içerisinde yabancı bir dile dönüşmüştür. Kültürden kültüre biraz farklılıklar gösterse de dünya üzerinde en geçerli olan dil diyebiliriz beden dili için.

Her insan jest denilen el, kol hareketleri; mimik denilen yüz hareketleri yapar ve bedenine türlü biçimler verdirir. Ne var ki bir çok insan jest, mimik, ve beden hareketleriyle söylediklerinden çok farklı şeyler istediklerini ya da hissettiklerini açığa vurur.

Bu işaretlerin ne ifade ettiğini bilen, ne karşısındakinin hareketlerine aldanır ne de sözlerine kanar. Bazen de iyi ilişkiler kurmak isteyen bir insan, bunun için uygun sözleri bulamaz, sıkılır, tutulur. Bu durumda da bedensel dışavurumların doğru yorumlanması yardıma koşacaktır.


Beden dilini öğrendiğinizde gerek kendi beden dilinizi daha rahat ve etkili kullanarak gerekse insanların davranışlarını “Hey, sanki zihnimi okuyor gibisin!...” tepkisini vermelerini sağlayacak kadar kolay yorumlayarak daha kolay ve etkili iletişim kuracaksınız.

-Beden Duruşu
-Jestler
-Mimikler
-Başın Kullanımı
-Oturmak İçin Seçilen Yer
-Giyim
-Bakım Ve Makyaj
-Göz Teması
-Ayakların Kullanımı
-Oturma Biçimi
-Mesafe Kullanımı
-Kullanılan Aksesuarlar beden dilinin unsurlarıdır.

Beden dili eğitiminin amacı, sözel olmayan işaret ve hareketlerin bilincine varılmasını sağlamak ve insanların bu ortamı kullanarak nasıl iletişim kurduklarını göstermektir.

-Beden dili nedir?

Beden dili, içteki samimiyeti, varmak istenen noktayı, kendine özgüveni dışa vuruşun gözle görülür şeklidir. Beden dili, bilinçli gözlemle anlaşılabilir, öğrenilebilir. Ama bu yapay bir eylemsellik olur, asıl önemli olan gerçek duyguların dışa vurumudur.

Duygusal dünyanızdan kaynaklanan, beden dilini açığaçıkaran; nedenlerin başında; heyecan, içgüdüsel hisler, stres, neşe, hümanistlik, ve kişinin karakterini belirleyen tutumudur.

Tabiiki, doğal olarakta herkesin aynı olması, aynı hisleri yansıtması mümkün değildir. Zira, her insanın hislerini, aynı şekilde ifade etmesi de olamaz

Konuşma ve beden dilinin birleşmesi sonucunda, ortaya tam bir bütünlük çıkar.

-Bakışlar:

Bakışlarda bir davranış biçimidir. Ve karşısındakine, ya da topluluğa yöneltilmesi ile bir davranış sergiler.

Eğitim seminerlerinde, konferanslarda, her bir katılımcıyı etkileyen ise vucut dili ile birlikte, konuşmacının, kendisine bakışları ile ilgilendiğini göstermesidir.

-Mimikler:

Duygular ve ruhsal durum hakkında bilgilendirir. Bireyin karşısındaki insanları dinleyip, dinlemediğini, onaylayıp onaylamadığını, güven duyup duymadığını gösteren yüze yansıma şeklidir.

-Başın hareketleri:

Hepimizi biliriz karşımızdaki, baş ile onaylama yapması, bizim anlattığımızı, kabul ettiğini veya dinlediğini gösterir. Tıpkı buna benzer bir durum, çocuklarda görülür. Çocuk arkadaşını oyuncağı ile oynarken, başını yana eğik görmüşse elindekini verme ihtiyacı hisseder. Ayrıca, başın duruşu kimi zaman nezaket, duyarlılık, umursamazlık, selamlama ifadeleri olarak da gözlemlenebilir.

-El, Kol ve Parmaklar:

Kolların hareketleri, parmakların oynatılması, ellerin duruş biçimi, hepsi birer beden dilini anlatan, duygu ifadeleridir. Ellerini sıkmış bir insanın endişeli ve üzgün, parmaklarıyla oynayanın sinirli, kollarını açarak konuşan bir insanın, güvenli ve enerjik ya da heyecanlı olduğunu gösterirken, kollarını kavuşturmuş bir insanın içe dönüklük yaşadığı ve kendini koruma ihtiyacı aldığı şekilde anlamlandırılabilir. Yalan söylemeyen birinin elleri sakin dururken, sır saklayamayan kişinin avuç içleri genelde açıktır.

-Bacak ve ayaklar:

Bacaklar üst üste atıldığında, her insanda farklı olduğundan, çok fazla anlam taşır ve kişinin özgüven dünyasını da anlatır.

Ayaklar ise yan yatırılması, çekingen, çocuksu, dizlerin sallanması, sinirlilik, sıkıntılı, koltuk ya da iskemle altına saklanması, heyecanlı, köşeye sıkışmış, otururken parmak uclarında, topuğun havada duruşu, aceleci olması, tabanların yere tam olarak basması ise rahat, kendine güvenli tavrı sergiler.

İnsanların Yüzlerindeki İfadeler Nasıl Tespit Edilir?

Topluluk önünde konuşma ile yüz ifadelerinin, jestlerinin, davranışlarıyla ne kadar uyumlu olduğunu ancak gözlemleyerek, alıştırmalar yaparak, anlayabiliriz. Ne kadar ayrıntıya dikkat edersek, o kadar verim alabiliriz. Gözlemlediğinizde ne gördüğünüzü bir yere not etmenizde yarar var. Heyecanlı, neşeli, sıcakkanlı, sevgi dolu, meraklı, utangaç. Bu gözlemleri iyi yaparsanız zamanla ustalaşacaksınız.

-Beden Dilinde Cinsiyet:

Kadın ve erkek bir arada olduğunda yapılan davranış biçimleri ve vucud dilleri, oldukça farklıdır. Karşı cinse sergilenen tutumdaki heyecanda, kendini gösterme çabasında, konuşma, mimik ve bakışta; normal yaşamlarındaki davranışlardan biraz daha farklı bir tutum izlenir.

Bununla beraber yine beden dilinde, tüm yazdıklarımı kapsayan, bireysel olarakta, kadınsı ve erkeksi beden dili farklılığını da gözlemleyebilirsiniz.

Kadın heyecanını yüzünde mimikleri ile gösterirken, erkek el ayak ve sözcükleri kullanırken, ses tonunda gösterebilir.

-Beden dili ve diğer kültürler:

Anlattığım beden dili, kültür farklılığı ile birlikte değişebilir, çünkü her kültürün yetişme tarzı ayrıdır. Bir İngilizin davranışları ve beden dili yüzündeki mimik ile kendi ülkemizdeki çok farklı olabilir. Aynı zamanda bunu geniş anlamda ele alırsak, kırsal kesimle, şehir yaşamında da değişimler gösterdiğini şahsen gözlemledim.

-Konuşmak:

Konuşma insan yaşamının en önemli fonksiyonudur. Kendini ifade etme, sözün gücü, anlatım, vs.. İnsan iletişiminde, kimlik duygu, duyarlılık ifadesi olarak, şahsiyet kazandırır.

Konuşmanın en önemli unsuru sakin olmaktır. Bir kişi konuşmasını anlaşılır kılmamışsa, diğer özellikler de devre dışı kalabilir.

İyi bir konuşma için ilk olarak, kullandığı dili çok iyi cümleler kurarak konuşması gerekmektedir. Eğer bir konuşmacı iseniz, canlı ve enerjik olmanız gereklidir

Eğer bilginiz eksikse tamamlayın. Her sorulanı bilecekmiş tavrını asla yapmayın, böyle bir zorumluluğuz yok.

-Duyguların Saklanması:

Bazı duyguların kimi zaman saklanması gerekebilir. İnsan bazen, sinirli gergin ve o gün için mutsuz olabilir fakat pekala yüzüne bir gülümseme ekleyerek bunu kapatabilir.

Dikkatli bir gözlemci bunu bazı ipucları yardımı ile bulur. Sosyal yaşamda bunların doğal olarak karşılanması gerekir. Bir grup yada topluluk önünde, kişi tüm iniş çıkışları yaşayabilir, hatta korkuyor olabilir, yine de yüzündeki gülümseyiş, onu ve diğerlerini rahatlatacaktır

İnsanlar yalan söylediklerinde, kimi zaman oldukça iyi rol yapabilir ve kamufle edebilirler. Yine de bazı hareketlerinden bunları rahatça anlayabilirsiniz

Normal halinden daha fazla hareketlilik, ellerini çok fazla yüzüne, eşyaya değidirme, oynama vs. gibi harketlerden anlaşılabilir. Bakışlar nlp ye göre çok önemli ip ucları vermektedir. Ayrıca bilinen en önemli nokta bakışları kaçırmasıdır. Yalan söyleyenin tek kontrol edebildiği ise yüz ifadesidir.

-Flört

Çoğu havyan türleri gibi insanların da erkeği dişi yaklaşırken hazırlık hareketleri yapar. Daha önce bahsedilen otomatik fizyolojik tepkilere ek olarak elini boğazına götürerek kravatını düzeltir. Kravatı yoksa yakasını düzeltir veya omuzlarından hayali tozları silkeler ve kol düğmelerini, gömleğini, ceketini ve diğer giysilerini düzeltir. Ayrıca saçını da düzeltebilir.

Dişiye karşı yapabileceği en saldırgan cinsel gösteri jenital bölgeyi vurgulayan saldırgan başparmaklar kemerde hareketidir. Ayrıca vücudunu kadına çevirerek ayağını ona doğru uzatabilir. Mahrem bakışı kullanır ve bakışlarını normalden bir an daha uzun tutar. Gerçekten ilgileniyorsa gözbebekleri büyür. Genellikle boyutlarını vurgulamak ve dişiyle ilişkiye geçmek konusundaki hazır olma durumunu göstermek için elleri kalçalarında olarak durur. Otururken veya bir duvara yaslanırken apış arasını göstermek üzere bacaklarını da açabilir.

İş flört ayinlerine geldiğinde çoğu erkek nehir kenarında durup kafalarına büyük bir sopayla vurarak balık avlamaya çalışan biri kadar başarılıdır. Aşağıda göreceğimiz gibi kadınların balıklarını avlamak için hiçbir erkeğin hayal edemeyeceği kadar çok hileleri ve avcılık becerileri vardır.

Resimli Anlatım İçin Bkz: http://kisiselbasari.com/beden-dili-resimli-anlatim.html

Kapsamlı Beden Dili Tüyoları: http://www.kendinigelistir.com/tag/beden-dili/

Derleme

.