2 Kasım 2012 Cuma

Lodos'un Metabolizmamıza Etkileri


Beni bu lodos MAHVETTİ!
AYŞEGÜL AYDOĞAN ATAKAN

Lodoslu havaların migreni tetiklediği, vücudun biyoritmini bozduğu, ağrıya ve yorgunluğa yol açtığı, bunun da mutsuzluğa neden olduğu belirtildi. Migrene yol açan çöl tozlarının lodosla taşındığı anlaşıldı

Lodoslu havalarda şikayetler artar, migreni olanlar kabus gibi günler geçirir. Lodos, vücudun biyoritmini bozar, ağrı, yorgunluk, mutsuzluk ve uykuya dalmakta güçlüğe neden olur.

Nörolog Prof. Mustafa Ertaş, “Bazı rüzgârlar, migreni tetikler ve lodos bu rüzgârların başında gelir” dedi. Migren ataklarının sıklıkla lodoslu havalarda arttığını belirten Ertaş, yeni bir araştırmayla, Sahra Çölü tozunun içindeki (pozitif) metalik iyonların migreni tetiklediğinin anlaşıldığını belirtti.

-Lodos, migren yapan çöl tozunu getiriyor

Ertaş, bu tozların atmosferde çok yüksek katmanlarda taşındığı için tüm dünyayı etkilediğine dikkat çekti.

İç hastalıkları uzmanı Prof. Koptagel İlgün de hava hareketlerinin, havadaki pozitif ve negatif iyonların, insan vücuduna pek çok etkisi olduğunu söyledi. Hava hareketleriyle birlikte insan vücudunun biyo ritmininin bozulduğunu, bunun da en çok ağrı şikayetiyle kendini gösterdiğini belirten İlgün, “Lodoslu havalarda halsizlik, yorgunluk, mutsuzluk görülebilir. Hastalar bu tip havalarda sıklıkla ‘bitkin ve yorgunum’ der” diye konuştu.

-Uykusu hassas olanlarda sorun yaratıyor

Amerikan Hastanesi Uyku Bozuklukları Kliniği Şefi Dr. Sabri Derman, uyku kalitesini etkileyen dış etkilerden en önemli ikisinin ortamın ısısı ve rutubet derecesi olduğunu söyledi. Dr. Derman, “Poyrazdan lodosa dönen rüzgâr yönü ve sonrasında genellikle yağış getiren iklimsel faktörler, basınç alanlarının hareketinden doğar. Uykusu hassas olan insanlar zorluk çekebilir” dedi.

Diyetisyen Dilara Koçak da lodosun etkili olduğu günlerde, vücutlarındaki ödemden şikayet edenlerin olduğunu belirtti.

Hacettepe Üniversitesi’nden Cemal Saydam ile Prof. Hayrunnisa Bolay’ın yürüttüğü bir çalışmayla, migreni tetikleyen Sahra çöl tozlarının lodosla birlikte taşındığı anlaşıldı


Eos ile Astraeos'un oğlu. Güney rüzgarı Lodos

Lodos: kuzey afrika’daki yüksek basınç ve hazar denizi’ndeki alçak basınç sonucu oluşur. marmara, ege ve akdeniz bölgelerinde etkilidir. akdeniz’den geldiği için nemli ve sıcaktır. iç kesimlere sokulurken yükseltinin etkisiyle soğuyarak yağışa neden olur. kış mevsiminde etkili olduğu bölgelerde, sıcaklığı artırarak kar erimelerine neden olur.

BİYOMETEOROLOJİ
Dr. Polat HAS

Biyometeoroloji, iklimin hayat üzerine olan tesirini inceleyen bir ilim dalıdır. İnsanlar üzerinde rüzgarların, ısının ve nem derecesinin tesiri vardır. Bu tesir doğrudan ve dolaylı olur. Doğrudan tesir mekaniktir, reflekstir. Deride kan dolaşımını hızlandırır, sinir uçlarını uyarır ve dolayısıyla burada değişik refleksler meydana gelir. Rüzgarlar sinir aktivitesini ve solunum genişliğini artırır. Kuvvetli ise uyarıcı olur. Çok kuvvetli ise fiziki gücü engeller. Solunum genişliği azalır, yorgunluk, sinir bozukluğu ve uykusuzluk yapar. Dolaylı tesir ise vücut ısısı ile alakalıdır. Doymuş derecede nemli havanın rahatsız edici tesirini rüzgar, hafifletir. Rüzgar, deride buharlaşmayı kolaylaştırarak, insanın yüksek ısılarda dayanma gücünü artırır.

Mühim bir meteoroloji hadisesi de atmosfer iyonizyonudur. Bizi alakadar eden daha ziyade troposferdeki iyonlardır. Buradaki iyonlar, yeryüzünden yükselen radyoaktivite ve havanın elektriğinden ileri gelir. Yer küreyi çevreleyen bir manyetik alan bulunduğu gibi, bir de elektrik alan mevcuttur. Bu elektrik alan her zaman her yerde sabit kalmaz, daima değişir. Atmosferden yeryüzüne doğru devamlı olarak bir elektrik akımı meydana gelir. Canlılar, bu elektrik akımının tesiri altındadır. Canlı hayatiyetinde önemli rolü olan negatif yüklü alyuvarların, akciğerlerde oksijen alabilmesi ve daha pekçok hayati fonksiyonlar, atmosfer elektriğinin tesiri altındadır. Atmosfer elektriği kırlarda yüksek, ormanlarda düşüktür. Atmosferi kuru ve güneşli olan dağlarda da atmosfer elektriği yüksektir. Yağmur ve kar atmosfer elektriğini azaltır. Atmosfer elektriği sinir sistemi üzerine de tesirlidir. Sürekli akımla sinirlerin iletme, uyarabilme güçleri artar. Şahısta romatizma, hazımsızlık, dolaşım bozukluğu veya astım gibi haller mevcutsa, atmosfer elektriğinin değiştiği fırtınalı, sisli havalarda bu rahatsızlıkların arttığı görülür. Şahısta ruhi hassasiyet varsa, fırtınalı, şimşekli yıldırımlı ve sisli havalarda çok sinirli olur.

Atmosfer elektriği romatizma üzerine çok tesirlidir. Romatizma demek, hastalar için ağrı demektir. Ağrı; dokuların, hücrelerin metabolizmasının bozulması sebebiyle ortaya çıkar. Bilindiği gibi hücrelerin beslenmesi bir iyon eleksiyonudur. Yeryüzünün elektriği nasıl negatifse, insanların da negatif yüklü olduğu tesbit edilmiştir (Alyuvarlar ve insanı meydana getiren diğer hücreler.). Hücreler besin alışverişini bu negatif yükle yaparlar. Havada pozitif iyonlar çoğaldığında, alyuvarların negatif yükü azalacak, bu yüzden hücrelerin besin alışverişinde azalma olacaktır. İşte romatizmalılardaki ağrı, bu alışverişin bozulması neticesinde ortaya çıkmaktadır.

Rüzgarlar, sıcaklık ve basınç üzerindeki rollerinin yanısıra, farklı bölgelerden esmesi sebebiyle havanın iyonizasyonunun değişmesine de yol açmaktadır. İzmir fizik tedavi kliniklerinde, imbat rüzgarlarının estiği sıralarda hasta adedinde azalma olurken keşişlemenin sonlarına doğru hasta adedi çok artmaktadır. İlkbahar ve sonbahar mevsimi, ay olarak da nisan ve ekim ayları Prof. Ekrem Poryalı ve arkadaşlarının müşahadelerine göre hasta sayısının en fazla arttığı aylardır.

Almanya'da yapılan çalışmalar, atmosfer elektriğinin trafik kazalarının % 70 artmasında müessir olduğunu göstermiştir. Türkiye'de 1971 senesinde Dr. Caymaz ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada aynı neticeyi vermiştir. Hava elektrik voltajı yükselince vücutta potasyum azalmakta, sodyum artmakta, kanın asiditesi değişmektedir. Bu da kazaların artmasına yol açmaktadır. Aynı müellifin bir diğer çalışmasına göre havada pozitif elektrik arttığı zamanlarda çalıştığı tüberküloz hastahanesindeki hastaların birçoğunda akciğer kanaması olmuştur.

Uçak kazalarının birçoğu havanın pozitif yüklü olduğu anlarda meydana gelmektedir. Pilotların kan elektrolitlerinde husule gelen değişiklikler sebebiyle dalgınlık ve bayılmaların olduğu, reflekslerde yavaşlamaların meydana geldiği görülmüştür.

Trafik kazalarını önleme açısından meteoroloji tarafından bildirilen; havanın pozitif yükünün arttığı günlerde, şoförlerin potasyum klorür alması uygundur. Havanın elektrik voltajı, otomobilin içinde, dışardakinden 3-4 defa daha fazladır. Otomobilin şasisine bağlanıp da yere teması olacak bir zincir içerideki elektrik voltajını azaltacaktır.

Çukurova Üniversitesi'nin bir araştırmasına göre kan kanserleriyle mevsimler arasında bir alâka vardır. Vakaların % 43'ü kışın olurken, % 7'si yazın olmuştur. Yağmurlardaki artışa uygun olarak aynı şekilde vaka sayısında artış olduğu görülmüştür. Bu müşahadelere dayanarak kan kanserine iklim değişiklikleri ile alâkalı olan bir virüsün sebeb olduğu düşünülmektedir.

İklimin ruhî hal üzerine de tesiri vardır. Shakespeare, "Hamlet" adlı eserinde "Ben sadece rüzgarlar kuzey ve kuzeybatıdan estiğinde deliyim" demektedir. Bizde, bilhassa Marmara Bölgesi çevresinde, güneyden esen bir rüzgar olan lodosun organizma üzerinde tesiri olduğu halk arasında yaygın bir inanç halini almış ve "lodos çarptı", " lodostan sersemledi" gibi tabirlerin ortaya çıkmasına yolaçmıştır. Ayrıca halk dilinde "patlıcan mevsiminde deliler azar" sözü ile, akıl hastalarının sıcak mevsimlerde çoğaldığı şeklinde bir müşahede ifade edilmektedir.

Sergent ve Trompun (Medical Riometeorologi, 1963) yaptıkları açıklamalarda belirli iklim faktörlerinin romatizmal hastalıklar, deri kanseri, kalp-damar sistemi ve solunum üzerine tesiri olduğuna işaret edilmektedir. Isı ve basınç gibi faktörler de vücuda doğrudan doğruya veya varolan bir arızî durum üzerine tesirde bulunarak veya mikropların gelişmesi için uygun vasatı meydana getirerek tesir ederler. Mani - Melankoli, mide ülseri gibi hastalıkların da mevsimlerle alakalı olduğu bilinmektedir.

Tromp'a göre hava değişikliklerinin tesiri kızıl difteri, çocuk felci gibi bazı mikrobik hastalıklarda çok açık olarak görülür.

1786 da Petersburg'da (Leningrad) önceleri kuru ve soğuk olan havanın bir gün içinde nemli sıcak havaya dönüşmesiyle 40 bin kadar insan gribe tutulmuştur.

Zimmerman "Luft; Wetter und Klima" adlı eserinde ameliyat ağrıları, romatizma ağrıları, kalp-dolaşım sistemi bozuklukları (mesela, infarktüsler) safra kesesi ve böbrek ağrıları, intihar teşebbüsleri ve astım üzerinde atmosfer faktörlerinin tesirinden bahsetmiştir.

Kâinatın fihristesi hükmünde olan insan, onda cari olan bütün kanunlarla alâkadardır. Kainat ve insan arasındaki bu yakın alâka bize ikisini de yaratanın bir olduğunu gösterir. Birine, diğerine göre vaziyet verme, bütün bu işlerin sahipsiz ve kendi kendine olmadığını göstermez mi?

Lodos Etkisiyle Başa Çıkabilmek İçin Negatif İyon : http://universumcorpusnostrum.blogspot.com/2012/11/negatif-iyon-mucizesi.html

.