1 Kasım 2012 Perşembe

Alerji : Şehirde doğmanın sebep olduğu hastalıkKırsalda, koruyucu deri bakterilerin etkisi ile yetişmiş çocuklar daha az alerji oluyor.

Proceeding of the National Academy of Sciences’da yayınlanan raporda; İnsanların, çocukluk döneminde bakteriler ile temas halinde olması immunolojik sistemin gelişmesi için çok önemli olduğu ve doğada çok çeşitlilik gösteren deri mikroplarının vücutla teması sonucunda alerjik vakaların azaldığı ortaya çıkmıştır. Bu bulgu hijyen hipotezi için yeni bir bakış açısı oluşturmaktadır.

Finlandiya’nın Helsinki Üniversitesi’nden ekolog olan Ikka Hanski; Bunun şehirlerde yeşil alanların artırılması gerektiği yönünde başka bir kanıt olduğunu belirtiyor. Helsinki ve arkadaşları, şehirleşme ile azalan biyoçeşitliliğin insanlığın en küçük müteffiklerinin yok olmasına ve bununda şehir sakinlerinin sağlığına zarar vereceğini düşünüyorlar.

Araştırmacılar, tüm yaşamını küçük bir kasaba, köy veya kırsalda geçirmiş 118 Finli üzerinde çalışma yapmışlar. Araştırma sonuçlarında kırsal alanda yetişmiş bu gençlerin alerjik bir kokteyle maruz kaldıklarında tepki vermeleri daha az olası olduğu görülmüş. Çocukların derilerinde bulunan deri bakterilerinde çeşitlilik görülmektedir. Daha kırsal alanlarda yaşayanlarda ise gammaproteobakterilerinin daha bol bulunduğu görülmüştür. Gammaproteobakterilerini bitki köklerinde ve hidrotermal kanallarda çok sayıda bulunmaktadır. Bu bakterilere bağışıklık sistemimizin cevap verirken oluşturduğu çok sayıda IL-10(anti infilamasyon molekülleri) alerjik uyarılara karşı vücudun tepkisini engelliyor.

University College London’dan immunolog Graham Rook: Baktığınız şey, sonuç değil nedense bu kesinlikle şaşırtıcıdır diyerek alerjik nedenlerin başka faktörlerden değil de sadece deri ve bakteri ilişkisi ile değişebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, bu bakterilerin sadece deri değil aynı zamanda ağız yolu ile alınması ile de bağırsaklarda da etkili olabileceğini belirtiyor. Rook, Finli araştırmacıların bulduğu bu bulguların farklı bölgelerde de denenmesi gerektiğini düşünüyor. Halen çevreden deriye bu bakterilerin nasıl geçtiği de bilinmemektedir.


Alerji Nedir?

Alerji, vücudun, aslında zararlı olmayan bazı maddelerden veya hava şartlarından etkilenmesi ya da psikolojik etkenler sonucu bazı maddelere aşırı reaksiyon göstermesidir.

Normalde vücudu koruyan bağışıklık sistemi, bazı insanlarda zararlı olmayan birtakım maddelere karşı da aşırı yanıt verir. Bu reaksiyonlara "aşırı duyarlılık" ya da "alerji" adı verilir. Alerjik reaksiyona yol açan antijene de "alerjen" denir. Alerjik reaksiyonlar tek tip değildir, birçok yolla ortaya çıkarlar, vücudun değişik bölümlerinde meydana gelebilirler ve çeşitli şiddette olabilirler.

Alerjik reaksiyonlara neden olan maddelere "alerjen" denir. Bu maddeler solunum yolu ile alınabildiği gibi, ciltten temas ya da yiyecek şeklinde ağızdan da alınabilir. Bu maddeler alerjik reaksiyon gelişebilmesi için vücuda daha önceden girmiş olmaları gerekir. Yani vücudun bağışıklık sisteminin bu maddeyle daha önce karşılaşması ve bunlara duyarlı hale gelmesi gerekir. Daha sonraki karşılaşmalarda çok hızlı bir şekilde reaksiyonlar gelişir. Reaksiyon gelişiminden de vücuttaki mast hücrelerinin alerjenler aracılığı ile parçalanması ve içinden "histamin" denilen maddenin çıkması sorumludur. Aşağıda özellikle solunum yolu ile alınan ve en sık karşılaşılan alerjenler verilmiştir.

Alerji belirtileri kaşıntı, kurdeşen ya da astım, alerjik rinit (saman nezlesi) belirtileri, hapşırma, burun akıntısı, burun ve genizde kaşıntı, burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı olarak görülebilir. Kişi, eğer bazı maddelerle temasından dolayı alerji oluyorsa, o maddenin uzaklaştırılması ile sorun çözümlenmiş olur.

İmmün (bağışıklık) sistem, yabancı maddelerle karşılaştığında onları tanımayı ve belleğine almayı öğrenir. Ardından yabancı maddelere (antijenlere) karşı antikorlar üreterek yanıtını hazırlar. Organizmada ne zaman aynı antijen görülse hatırlama özelliği nedeniyle daha önceden hazırlanmış yanıt başlar. Bu nedenle örneğin, saman nezlesi olan bir kişi her yıl polenlerle karşılaşınca immun sistemdeki bu özellik sebebiyle hemen reaksiyon gösterir.

.