24 Mayıs 2013 Cuma

Yaşam Alanlarımızda Elektromanyetik Kirliliği Azaltmak


Çalışma alanlarımız ve çocuklarımızın odalarındaki elektromanyetik kirlilik yeni ekipmanların eklenmesiyle gittikçe artmakta. Bu kirliliği hayatımızı kolaylaştıran aletlerden ödün vermeden nasıl azaltabiliriz ?

-Biligisayarlar

Biligisayarlar, yazıcılar, güç üniteleri, harici diskler gibi cihazlar görece düşük oranda elektromanyetik dalgalar yayarlarda bu cihazları 70 • 80 cm uzağınızda tutmakta yarar vardır. Ekranların yaydığı elektromanyetik alan İsveç standartı olan TCO sertifikasyonu sayesinde sınırlandırılmıştır. Katotlu ekranlara oranla LCD ekranlardan yayılan dalgalar daha da zayıftır. Pratik bir kullanım sağlayan taşınabilir bilgisayarları diğer adlarıyla dizüstü bilgisayarlarını diz üzerinde kullanmamakta fayda vardır. Dikkat edilmesi gereken başka bir konu da bilgisayarın topraklı prize bağlı olması konusudur; aksi taktirde yayılan elektromanyetik alanın etkisi 10 kat artar.  

-İnternet ve ağ

Wifi ve cep telefonlarının yaydıkları dalgalar aynı frekanstadır ama telefonlardan farklı olarak modemler açık kaldıkları sürece ektromanyetik kirlilik yaratırlar. Bu zararlı dalgaların kapsama alanı 3 ila 6 metreye kadar varabilmektedir. Yan odalar da duvarlarda kullanılan malzemeye bağlı olarak az çok bu dalgalardan nasiplerini alırlar. Bu konuda yapılması en uygun şey modemin wifi özelliğini iptal ederek (makalenin sonuna bakınız) kablo bağlantı moduna dönmektir. Bir rutör sayesinde bir modeme 20 metre mesafede bağlantı kalitesinden ödün vermeden birçok bilgisayar bağlamak mümkündür.

Dalga etkisi daha düşük olsa da Bluetooth teknolojisiyle çalışan ve benzer dalgalar yayan lüzumsuz klavye ve fare modellerinden de kaçınmakta fayda vardır.


-Telefonlar

Kablosuz merkezi tip telefonlar cep telofonlarnın yaydıkları dalgalara çok benzeyen dalgalar yayarak çalışırlar. Bu dalgaların etkileri daha düşüktür ama telefonun merkezi daimi olarak bu dalgaları yaymaktadır. Dolayısıyla bu zararlı dalgalara daimi olarak maruz kalınır. Yapılacak en iyi şey kablolu telefona dönmektir. Geliştirilmekte olan DECT teknolojisi sayesinde santralden manyetik dalga yayılımı yalnızca konuşma sırasında gerçekleşmekte ve telefonların da etkisi kullanım ihtiyacına göre düşürülmekte. Böylece maruz kalınan zararlı dalga oranı azalmakta ama yine de göz ardı edilemeyecek oranda dalgaya hala maruz kalınmaktadır.

Faks cihazından yayılan dalgalardan kaçınmak için cihazla aranızda yaklaşık 1m 20cm mesafe bulunmalıdır.

-Çoklu prizler ve güç birimleri

Elektrikle çalışan cihazları kullanmadığımızda tek düğmeyle kapatmamızı böylece bekleme durumunun getirdiği elektrik tüketiminden kaçınmamızı sağlayan ve önemli ölçüde elektromanyetik alan oluşturan kablolu merkezi çoklu kontrol prizlerini nasıl konumlandırmalıyız?

Bu prizleri masanın üzerine koymaktan kaçının çünkü tahta iyi bir iletkendir ve dalgalar böylece tüm yüzeye yayılırlar.

Bu kontrol sistemlerini ve güç ünitelerini yere yakın olacak şekilde duvara monte edin.

Başka bir çözüm de bu sistemleri üzerleri kapanacak şekilde monte etmektir. Dönüştürücüleri ayaklarınızdan en az 60 uzağa yerleştirin çünkü bobinleri manyetik alan oluşturacaktır.

-Çalışma lambaları

Bir lambanın oluşturduğu elektromanyetik alan herşeyden önce lambada kullanılan malzemelere bağlıdır. Çalışma alanlarında kullanılan birçok lambanın oluşturduğu bu alan lambanın ampulünden bağımsız olarak kuvvetlidir. Akımı kesen anahtarın kapalı olduğu durumlar hariç sönük olduğunda bile ampul elektrik bir alan oluşturmaktadır. Metalik ampuller daha da çok elektrik alan oluşturmaktadırlar ama metal kısma bağlı bir toprak teli elektromanyetik alanın etkisini nötralize edecektir.

Yerden kontrollü halojen lambalardan kaçınmakta yarar vardır çünkü bunlar iki yerden elektromanyetik alan oluştururlar. Anahtarın konumuna bağlı olarak lamba sönük olduğunda bile dalga yayılımı sürüyor olabilir. Güvenlik mesafesi yaklaşık 70 cm’dir. Bu tip lambaların masa üzerinde durmamaları gerekir.

Kaynak : organikoop

Ayrıca Bkz : Elektromanyetik Alanların Sağlığımıza Etkileri

.